LAuGEA-utmärkelsen – Årets innovation 2019 för digitalisering av företag

LAuGEA-utmärkelsen – Årets innovation 2019 för digitalisering av företag

ABF LT moderniserat ERP-system (Enterprise Resource Planning) Övervaka ERP för att öka effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Vi samarbetade med UAB Prodivi för att tillhandahålla digitalisering av företag, analys och programmering för processvisualisering.

Flera områden omorganiserades inklusive prispolicy, indikatorsystem som spåras från ERP i realtid. På så sätt kan vi reagera på pågående frågor utan dröjsmål. På så sätt har vi lyckats öka produktivitetstillväxten – uppnådd genom korrekt planering av inköp och produktion. Arbetscenter belastningsövervakning är tillgänglig för både produktionsarbetare och chefer.

Hög leveransprecision gör det möjligt att tillgodose våra nuvarande kunders behov och locka nya partners.