ABF LT ir Klaipėdos Universiteto bendradarbiavimo sutartis

ABF LT and Klaipeda University cooperation agreement, ABF LT ir Klaipedos Universiteto bendradarbiavimas.

ABF LT ir Klaipėdos Universiteto bendradarbiavimo sutartis

ABF LT kartu su Klaipėdos universitetu pasirašė bendradarbiavimo susitarimą rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, gerinant studijų kokybę ir plečiant bendrus mokslinius tyrimus informacinių technologijų srityje.

Universitetas įsipareigoja:

  • Rengti studijų programas ir baigiamuosius darbus, atsižvelgiant į įmonės siūlomas temas.
  • Siųsti studentus į įmonės organizuojamas praktikas, pažintines ekskursijas.
  • Kviesti įmonę dalyvauti universitete organizuojamuose renginiuose.

Įmonė įsipareigoja:

  • Teikti pasiūlymus dėl informatikos mokslų krypčių studijų programų tobulinimo.
  • Informuot universitetą apie specialistų poreikį.
  • Organizuoti studentų praktikas, esant poreikiui vadovauti studentų akademiniams darbams.
  • Esant galimybei skaityti paskaitas studentams aktualiomis temomis

Jau nuo 1970 metų, Amerikoje, valdžia dėjo dideles pastangas būtent į tokias bendradarbiavimo formas tarp verslo ir akademinio pobūdžio įstaigų. Su laiku ši praktika paplito ir Europoje, kaip šiuo atveju tarp įmonės ABF LT ir Klaipėdos universiteto.

Universiteto ir pramonės bendradarbiavimas sujungia pagrindinius ir taikomuosius tyrimus. Pramoninėse laboratorijose dažnai atliekami papildomi tyrimai ir produktų kūrimas. Tuo pačiu gamintojai praneša, kad dalyvaujant atradimų procese, svarbu palaikyti glaudžius santykius su universiteto tyrėjais, kad jie geriau suprastų mokslą, kuriuo grindžiamas atradimas.

Bendradarbiavimas kaip šis, duoda nemažos naudos ne tik vienai ar kitai atstovaujamai pusei, bet ir visuomenei:

Socialinė nauda: inovatyvių produktų ar sprendimų kūrimas. Tokių kaip patobulinti prietaisai, efektyvus energijos vystymas, novatoriškos elektroninės technologijos, ar tvaresni gamybos būdai.

Nauda universitetui: Dažnu atveju yra siekiama finansinio atlygio už patentus ar licencijas, atsirandančias būtent dėl komercinių- akademinių bendradarbiavimų. Tai yra galimybė universitetams sumažinti valstybinės finansinės paramos trūkumą.

Taip pat, tai naudinga galimybė dėstytojams naudotis įranga, kurią universitetas ne visada gali įsigyti. Universitetai taip pat padidina galimybes studentams susirasti darbą ateityje, pasitelkdami universitetų ir pramonės ryšius.

Nauda įmonei: Universiteto dėstytojai ir studentai padeda su tyrimais, kurie gali būti naudingi kuriant naujoviškus procesus ir potencialius produktus. Pirmasis pažangiausių tyrimų žvilgsnis suteikia įmonėms konkurencinį pranašumą, nes sutrumpėja laikas, kurio reikia potencialiam produktui perkelti iš laboratorijos į rinką.

ABF LT yra labai laiminga turėdama galimybę plėsti partnerių sąrašą ne tik tiesioginiais klientais, bet ir metodinėmis  įstaigomis, kaip Klaipėdos universitetas, taip prisidėdami prie švietimo ir verslo gerinimo.

Daugiau apie Industriniu- Akademinių sutarčių naudą rasite čia.