ES projektai

Europos sąjungos projektai kuriuose dalyvaujame
Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „ABF LT“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 474 332,60 Eur

Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 180 246,39 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.

Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.

ES projektai

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

UAB „ABF LT“ sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtoms kurti naujas ir inovatyvias technologijas, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0149.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

UAB „ABF LT“- įmonė, užsiimanti metalo apdirbimu (aliuminio liejimas, metalo gaminiai, tekinimo, frezavimo, šlifavimo, virinimo, smėliavimo, graviravimo ir kitos paslaugos) įvairiems pramonės sektoriams. Įvairiems metalo apdirbimo procesams naudojamos vertikalios ir horizontalios šlifavimo mašinos, detalių tiekimo konvejeriai.

Siekdama prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų poreikių, įmonė didelį dėmesį skiria technologinių galimybių plėtimui, metalo apdirbimo procesų tobulinimui ir automatizavimui, produktyvumo ir naudojamų staklių efektyvumo didinimui. Siekiama pereiti prie kompiuterinio skaitmeninio staklių valdymo, kuris mažintų klaidų tikimybę bei tausotų žmogiškuosius išteklius gamyboje.

Siekiant išlikti konkurencingai, įmonei būtina ieškoti naujų inovatyvių sprendimų, kurie pagreitintų ir pagerintų gamybos procesus, didintų produktyvumą ir naudojamų staklių efektyvumą. Tam nepakanka vidinių išteklių kurti rinkos poreikius atitinkančius metalo apdirbimo sprendimus ir teikiamas paslaugas. Todėl būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

(a) Intelektualiojo valdymo technologijos,

(b) Išmaniosios ir autonominės robotų sistemos su dirbtinio intelekto komponentais ir modulinės mechatroninės sistemos su išmaniaisiais komponentais;

(c) medžiagas ir išteklius tausojančios technologijos

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Vokietija, Kinijos Liaudies Respublika,  Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-12-27.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21.408,88 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.