ES projektai

Europos sąjungos projektai kuriuose dalyvaujame
Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „Tarptautinės tinklaveikos plėtra“

UAB „ABF LT” siekdama prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų poreikių, didelį dėmesį skiria technologinių galimybių plėtimui, metalo apdirbimo procesų tobulinimui ir automatizavimui, produktyvumo ir naudojamų staklių efektyvumo didinimui. Siekiant išlikti konkurencingai įmonei būtina ieškoti naujų inovatyvių sprendimų, kurie pagreitintų ir pagerintų gamybos procesus, didintų produktyvumą ir naudojamų staklių efektyvumą. Todėl būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei pasitelkti MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Numatytas dalyvavimas renginiuose su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklas šiose srityse: energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančios priemonės, išmaniojo valdymo technologijos, autonominės robotų sistemos su dirbtinio intelekto komponentais, medžiagas ir išteklius tausojančios technologijos.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20 746 Eur

Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 17 634 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. Rugsėjo mėn.

Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. Rugsėjo mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonės „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ poveiklę „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „ABF LT“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – 499,77 kW saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto vertė – 518 342 Eur

Iš Europos Sąungos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 180 246 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023-09-29

Projekto vykdymo pabaiga – 2025-09-30

ES projektai

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

UAB „ABF LT“ sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtoms kurti naujas ir inovatyvias technologijas, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0149.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

UAB „ABF LT“- įmonė, užsiimanti metalo apdirbimu (aliuminio liejimas, metalo gaminiai, tekinimo, frezavimo, šlifavimo, virinimo, smėliavimo, graviravimo ir kitos paslaugos) įvairiems pramonės sektoriams. Įvairiems metalo apdirbimo procesams naudojamos vertikalios ir horizontalios šlifavimo mašinos, detalių tiekimo konvejeriai.

Siekdama prisitaikyti prie nuolat kintančių vartotojų poreikių, įmonė didelį dėmesį skiria technologinių galimybių plėtimui, metalo apdirbimo procesų tobulinimui ir automatizavimui, produktyvumo ir naudojamų staklių efektyvumo didinimui. Siekiama pereiti prie kompiuterinio skaitmeninio staklių valdymo, kuris mažintų klaidų tikimybę bei tausotų žmogiškuosius išteklius gamyboje.

Siekiant išlikti konkurencingai, įmonei būtina ieškoti naujų inovatyvių sprendimų, kurie pagreitintų ir pagerintų gamybos procesus, didintų produktyvumą ir naudojamų staklių efektyvumą. Tam nepakanka vidinių išteklių kurti rinkos poreikius atitinkančius metalo apdirbimo sprendimus ir teikiamas paslaugas. Todėl būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

(a) Intelektualiojo valdymo technologijos,

(b) Išmaniosios ir autonominės robotų sistemos su dirbtinio intelekto komponentais ir modulinės mechatroninės sistemos su išmaniaisiais komponentais;

(c) medžiagas ir išteklius tausojančios technologijos

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Vokietija, Kinijos Liaudies Respublika,  Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-12-27.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21.408,88 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.