UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

AEI gamybos pajėgumų įrengimas

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „ABF LT“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „ABF LT“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 474 332,60 Eur

Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 180 246,39 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.

Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.