UAB ”ABF LT” genomför projektet ”Installation av produktionskapacitet för förnybara energikällor”

UAB ”ABF LT” genomför projektet ”Installation av produktionskapacitet för förnybara energikällor”

UAB ”ABF LT” genomför projektet ”Installation av produktionskapacitet för förnybara energikällor”, som delvis finansieras av EU-medel. Målet med projektet är att öka produktionen av förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen.

Under genomförandet av projektet kommer UAB ”ABF LT” att genomföra en energieffektiviseringsåtgärd i sin verksamhet – ett solkraftverk, som ska skapa förutsättningar för att spara energi och minska elkostnaderna. Genomförandet av projektet kommer också att bidra till att mildra Litauens påverkan på klimatförändringar, lösa luftföroreningsproblem och minska energiberoendet av importerade energiresurser.

Projektets stödberättigande kostnader är 474 332,60 EUR

Från Europeiska unionens medel anslås 180 246,39 EUR för genomförandet av projektet

Starten för projektgenomförandet är i Juli 2023.

Slutförandet av projektet är i Juli 2025.