CNC svarvning och fräsning

CNC-fräsning & svarvning

En av företagets grundtjänster  är CNC-fräsning & svarvning. ABF LT är ett av de största och mest erfarna Baltiska företagen inom metallarbete. Företaget har etablerats precis mitt i Europa på en strategisk plats för smidig frakt av CNC-skapade delar och andra produkter.

CNC svarvning

CNC svarvar används för att producera delar från stänger när skärverktyget rör sig linjärt och arbetsstycket roterar. Under svarvprocessen roteras material såsom metall eller plast med numerisk datorstyrning. CNC-svarvning kan utföras utanför eller inuti arbetsstycket för att producera rörformiga komponenter i olika geometrier.

CNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimasCNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimasCNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimasCNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimasCNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimasCNC milling & turning, CNC frezavimas ir tekinimas

CNC fräsning

CNC fräsning är en bearbetningsprocess som använder datorkontroller och roterande skärverktyg för att gradvis ta bort material från arbetsstycket och producera en skräddarsydd del enligt ritningen. CNC-fräsning använder horisontella eller vertikala fräsmaskiner, beroende på fräsens specifikationer och krav.

CNC Milling & turningCNC Milling & turningCNC Milling & turningCNC Milling & turning

Vi utför CNC-bearbetning med YCM, HYUNDAI-KIA, NAKAMURA-TOME, EMCO TURN, HITACHI SEIKI, MORI SEIKI, HAAS svarvnings- och fräscentra.

Kunderna kan vara säkra på att svarvning och fräsning kommer att produceras på ett professionellt och snabbt sätt. CNC svarvning och fräsning påverkas också starkt av personalens kvalifikationer och erfarenhet. På ABF LT utförs dessa verk av högt kvalificerade specialister som har stor arbetslivserfarenhet för bearbetning av de mest komplexa produkterna.

CNC-fräsning och svarvtjänster utförs med hjälp av följande maskiner:

YCM;
HYUNDAI-KIA;
NAKAMURA-TOME;
EMCO TURN;
HITACHI SEIKI;
MORI SEIKI;
HAAS svarvnings- och fräsningscenter.

ABF LT garanterar att fräsnings- och svarvningsprocesserna sker på ett professionellt sätt och inom önskad tidsram. CNC-svarvning och fräsning påverkas också starkt av personalens erfarenhet och kunskap. På ABF LT utförs allt CNC-arbete av välutbildade specialister med lång erfarenhet inom tillverkning av komplexa produkter.

Förutom att leverera våra produkter strävar vi efter att se till att det inte finns några fel i produktionsprocessen