Multispindelmaskiner

ABF LT utför arbeten i multispindelmaskiner

Fördelen med multispindelmaskiner är att varje maskin klarar av att på egen hand tillverka en produkt som kräver många olika moment. Det är också möjligt att använda multistationsfunktionaliteten för att dela upp även de mest omfattande processerna, vilket minskar den totala cykeltiden.

Multistationsfunktionaliteten hos en multispindelmaskin ökar produktiviteten då alla moment sköts av en och samma maskin. Vid var och en av maskinens stationer slutförs en specifik del av arbetet. Denna samtida tillverkning är möjlig då varje station dedikerats till en specifik operation. Arbetsstycket är klart när det väl roterat ett varv genom hela maskinen.

Vi har valt multispindelmaskiner från Riello Vertiflex och Witzig & Frank då dessa ger oss störst möjlighet att uppfylla våra kunders krav och önskemål.

Andra ABF LT Tjänster:

För Bulkbeställningar

Write a Reply or Comment