Gjutning av aluminium

Formgjutning av Aluminium är en av huvudprocesserna inom metallarbete.

Högtrycksgjutning av Aluminium sker genom att smält aluminium sprutas in i gjutformen under högt tryck.

ABF LTs mekaniska kapacitet är:
Låst tryck från 350 till 850 ton.
Maximal viktkapacitet för varje arbetsstycke är 12 kg.
Projektion på 1 000 cm2

Gjutformarna skapas med högsta precision för att ge slutprodukten rätt form. Högtrycksgjutning av aluminium lämpar sig bäst för massproducerade produkter då processen kan användas för att skapa många likadana och helt exakta delar.

Formgjutning är en av de allra vanligaste framställningsmetoderna inom metallarbete. Du hittar exempel på denna typ av arbete i vardagsföremål som köksapparatur, möbeldetaljer, hydraulklämmor, LED-kylflänsar och mycket annat.

Tack vare de automatiserade gjutmaskinerna och robotsystemen kan vi hela tiden förutsäga arbetsprocesser och konstant producera stora volymer. På grund av företagets storlek kan vi också garantera flexibilitet och hög kvalitet på de producerade delarna.

Aluminium Die Casting, Aliuminio liejimasAluminium Die Casting, Aliuminio liejimasAluminium Die Casting, Aliuminio liejimasAluminium Die Casting, Aliuminio liejimasAluminium Die Casting, Aliuminio liejimas
Förutom att leverera våra produkter strävar vi efter att se till att det inte finns några fel i produktionsprocessen